įtemptas


įtemptas
į̃temptas, įtemptà bdv. Į̃temptos smui̇̃ko stỹgos.

.

Look at other dictionaries:

  • intensingas — intensìngas, a adj. (1) NdŽ įtemptas, intensyvus. intensìngai adv. NdŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • intensyvinis — intensỹvinis, ė adj. (1) 1. DŽ įtemptas. 2. duodantis didžiausią našumą: Intensỹvinis ūkis DŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • intensyvus — intensyvùs, ì adj. (4) DŽ 1. įtemptas: Intensyvùs darbas DŽ. 2. duodantis didžiausią našumą. intensyviaĩ adv.: Intensyviai ganant, gadinama dirvos struktūra sp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaklasaitis — kaklãsaitis (neol.) sm. (1) BŽ280 kaklo saitas, antkaklis: Įtemptas diržas nusmaukdavo plėškę jam ant sprando, o paskum jis, kažin kaip palenkęs galvą, išsinerdavo iš kaklasaičio Mš. Prie jo kaklasaičio pririštas raštelis rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • karštas — 1 karštas, à adj. (3) 1. R, K smarkiai įkaitęs, aukštos temperatūros, labai šiltas, kaitrus: Karšta žvaigždė skleidžia daug ultravioletinių spindulių P.Slavėn. Karšta, kaip išvirinta Žem. Karštas kai ugnis LTR. Karšta kaip pereklė višta LTR(Šll) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kietas — kietas, à adj. (3) J; SD46,190,375, R 1. atsparus kito kūno spaudimui, nesuspaudžiamas, nesumaigomas; pršn. minkštas: Kietì kūnai (fiz.) NdŽ. Kietà malka K. Aš valdovas žalio šieno, mano dalgis kieto plieno P.Cvir. Kietas kaip titnagas LTR.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kunkuliuoti — kunkuliuoti, iuoja, iãvo intr., kuñkuliuoti, iuoja, iavo 1. SD412, K.Būg, Als, Slnt, Gs, Ds, Rm, Ut, Trg virti kunkulu (nuo karščio): Vanduo kunkuliuoja, t. y. kunkulas vandens virsta J. Milžiniškame katile kunkuliuoja dažai sp. Antis ne antis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lankstymas — lañkstymas sm. (1) 1. K → lankstyti 1: Kalimas su tokiuo plaktuku – tik vinių lañkstymas Ėr. 2. klostymas, falcavimas: Lañkstymo mašina NdŽ. Popieriaus lañkstymas lapais Prn. 3. kartotinis ko lenkimas žemyn: Rankas išsopo nuo to lazdynų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lauženė — laužẽnė sf. (2). ◊ galvõs laužẽnė įtemptas galvojimas, galvosūkis: Galvõs laužẽnė yr, kur slėpti arklį Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laužymas — 1 laužymas sm. (1) 1. K → laužyti 1: Už šakų laužymą gavai ir bart Rm. Steigiamos draugystės saugoti medžius nuo laužymo V.Kudir. Pažino jį laužyme duonos DP190. | prk.: Skaudžiai atsiliepia … begalinis skaidymas ir laužymas (skirstymas,… …   Dictionary of the Lithuanian Language